Psychiatra i psycholog Leszno

nowa lokalizacja: Leszno, ul. Królowej Jadwigi 4
rejestracja od poniedziałku do piątku pod nr tel. 655 202 634; 655 110 300

Świadczenia wykonywane są w ramach kontraktu z NFZ.

 

Opieka z zakresu:
- ZDROWIA PSYCHICZNEGO
- LECZENIA UZALEŻNIEŃ
- DZIENNEGO ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHCZNEGO, LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Pomoc:

 • psychiatry,
 • psychologa,
 • psychoterapeuty,
 • terapeuty leczenia uzależnień.

Lekarz psychiatra prowadzi diagnostykę oraz leczenie zaburzeń:

 • nastroju – depresji, dystymii, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych,
 • lękowych (nerwic) np. napadów paniki, fobii, natręctw, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych,
 • związanych za stresem, stratą, żałobą, kryzysem małżeńskim lub rodzinnym,
 • snu, np. bezsenności, lęków nocnych, koszmarów sennych,
 • odżywiania i wizerunku własnego ciała, np. anoreksji, bulimii, przejadania się, związanego z czynnikami psychologicznymi,
 • psychicznych u osób w wieku starszym, np. zespołów otępiennych, choroby Alzheimera,
 • psychotycznych (m.in. schizofrenii, zaburzeń urojeniowych, zaburzeń schizoafektywnych),
 • koncentracji uwagi, zaburzeń pamięci,
 • uzależnień,
 • zespołów napięcia przedmiesiączkowego,
 • przedmiesiączkowych zaburzeń dysforycznych,
 • związanych z okresem menopauzy, m.in. objawów depresyjnych, objawów
 • somatycznych np. uderzeń gorąca, nocnych potów.

Psycholog,  psychoterapeuta, terapeuta uzależnień

Pomoc dla osób przeżywających różnego rodzaju problemy i kryzysy życiowe, takie jak rozpad związku, choroba, utrata pracy, śmierć osoby bliskiej. Towarzyszy pacjentowi przy w rozwiązywaniu problemów życiowych i emocjonalnych. Pomaga zrozumieć i zmienić nieświadome, często destrukcyjne myślenia i działania.
Należy pamiętać, że napięcie emocjonalne związane z obciążającym, nagłym wydarzeniem w życiu może spowodować przejściową trudność z samodzielnym radzeniem sobie z problemami. Dlatego też spotkanie ze specjalistą może pomóc w odzyskaniu umiejętności korzystania ze swoich zasobów.

Formy pomocy:

 • diagnoza psychologiczna
 • porada psychologiczna
 • interwencja kryzysowa
 • psychoterapia (psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna)

Zespół terapeutyczny:

lek. med. Tobiasz Ratajczak - specjalista psychiatra


mgr Monika Kielańska-Galant - psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Skończyła 5- letnie szkolenie specjalizacyjne z zakresu psychologii klinicznej. W warszawskim Instytucie Analiizy Grupowej "Rasztów" wzięła udział w 4- letnim szkoleniu z zakresu psychoterapii. Ukończyła Roczny Program Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej w Instytucie Gestalt w Krakowie. Brała udział w licznych, innych szkoleniach z zakresu psychologii klinicznej i terapii dzieci. Swoje doświadczenie wykorzystuje pracując w m. in.: Ośrodku Wczesnej Interwencji w Lesznie, Poradni Rodzinnej w Lesznie, GOPS w Lipnie, prywatnym gabinecie psychologiczno- terapeutycznym. Wcześniej pracowała w Hospicjum Domowym „Onko-med” w Lesznie, na Oddziale Dziennym Psyhciatrycznym i Rehabilitacyjnym w Lesznie, w OIK w Poznaniu, w ZSS nr 103 w Poznaniu.


mgr Anna Kontna -psycholog kliniczny,psychoterapeuta

mgr Andrzej Peda - psycholog kliniczny, psychoterapeuta

mgr Dagmara Derwich-Grzegorzewska - psychoteraeuta

mgr Natalia Grobelna - psychoterapeuta

mgr Katarzyna Gacek - psycholog

mgr Przemysław Marcinek- psycholog


mgr Ciesielska Jolanta - certyfikowany specjalista psychoterapii leczenia uzależnień

Posiada 40-letni staż pracy w Wielkopolskim Centrum Neuropsychiatrii w Kościanie na  oddziale leczenia uzależnień.


mgr Grunt Robert - terapeuta leczenia uzależnień


mgr Mikołajczyk Adrian - terapeuta leczenia uzależnień


mgr Robert Szaruga - certyfikowany terapeuta leczenia uzależnień

Ukończył studia na kierunku socjologia, na których wybrał specjalność doradcy psychospołecznego. Posiada 20- letnie doświadczenie z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Praktykę zawodową zdobył pracując m. in. na oddziale uzależnień i w poradni uzależnień.


 

DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY

Świadczymy profesjonalną pomoc pacjentom cierpiącym z powodu przewlekłych zaburzeń psychicznych oraz osobom znajdującym się w sytuacji kryzysu. Z naszej oferty skorzystać mogą również osoby zmagające się ze stratą oraz doświadczające trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Na oddział mogą zgłosić się osoby, które:

 • o mają trudności w relacjach z innymi
 • o znajdują się w sytuacji kryzysu
 • o doświadczają bolesnej straty (śmierć bliskich, utrata pracy)
 • o szukają sposobów na poradzenie sobie z trudnymi emocjami
 • o borykają się z poczuciem bezsilności i apatii, wycofują się z kontaktu z ludźmi bądź nie podejmują codziennych zadań
 • o zmagają się z lękiem, napięciem, niepokojem
 • o cierpią z powodu: zaburzeń nerwicowych, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju,zaburzeń osobowości lub innych zaburzeń psychicznych

Stosujemy różnorodne formy oddziaływań terapeutycznych i edukacyjnych, które mają na celu:

 • pomoc w przezwyciężeniu kryzysu,
 • odtworzenie i podtrzymanie umiejętności nawiązywania satysfakcjonujących relacji,
 • umożliwienie rozwiązywania problemów oraz pełnienia ról społecznych.

Metody leczenia:

 • społeczność terapeutyczna
 • konsultacje z psychiatrą i psychologiem
 • terapia zajęciowa

Celem Oddziału jest pomoc chorym w powrocie do codziennego, pełnowartościowego funkcjonowania.

Każdy z pacjentów zostaje objęty opieką psychiatryczną.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Przy przyjęciu na Oddział jest wymagane skierowanie.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 655 202 634

Zespół terapeutyczny:
lek. med. Ratajczak Tobiasz- spacjalista psychiatra

mgr Grobelna Natalia - psychoterapeuta

mgr Sołtysiak Hanna - psycholog

Popielarz Natalia- terapeuta zajęciowy


Współpracujemy z: