Psychiatra i psycholog Leszno

nowa lokalizacja: Leszno, ul. Królowej Jadwigi 4
rejestracja od poniedziałku do piątku pod nr tel. 655 202 634; 655 110 300

Świadczenia wykonywane są w ramach kontraktu z NFZ.

 

Opieka z zakresu:
- ZDROWIA PSYCHICZNEGO
- LECZENIA UZALEŻNIEŃ
- DZIENNEGO ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHCZNEGO, LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Pomoc:

 • psychiatry,
 • psychologa,
 • psychoterapeuty,
 • terapeuty leczenia uzależnień.

Lekarz psychiatra prowadzi diagnostykę oraz leczenie zaburzeń:

 • nastroju – depresji, dystymii, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych,
 • lękowych (nerwic) np. napadów paniki, fobii, natręctw, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych,
 • związanych za stresem, stratą, żałobą, kryzysem małżeńskim lub rodzinnym,
 • snu, np. bezsenności, lęków nocnych, koszmarów sennych,
 • odżywiania i wizerunku własnego ciała, np. anoreksji, bulimii, przejadania się, związanego z czynnikami psychologicznymi,
 • psychicznych u osób w wieku starszym, np. zespołów otępiennych, choroby Alzheimera,
 • psychotycznych (m.in. schizofrenii, zaburzeń urojeniowych, zaburzeń schizoafektywnych),
 • koncentracji uwagi, zaburzeń pamięci,
 • uzależnień,
 • zespołów napięcia przedmiesiączkowego,
 • przedmiesiączkowych zaburzeń dysforycznych,
 • związanych z okresem menopauzy, m.in. objawów depresyjnych, objawów
 • somatycznych np. uderzeń gorąca, nocnych potów.

Psycholog,  psychoterapeuta, terapeuta uzależnień

Pomoc dla osób przeżywających różnego rodzaju problemy i kryzysy życiowe, takie jak rozpad związku, choroba, utrata pracy, śmierć osoby bliskiej. Towarzyszy pacjentowi przy w rozwiązywaniu problemów życiowych i emocjonalnych. Pomaga zrozumieć i zmienić nieświadome, często destrukcyjne myślenia i działania.
Należy pamiętać, że napięcie emocjonalne związane z obciążającym, nagłym wydarzeniem w życiu może spowodować przejściową trudność z samodzielnym radzeniem sobie z problemami. Dlatego też spotkanie ze specjalistą może pomóc w odzyskaniu umiejętności korzystania ze swoich zasobów.

Formy pomocy:

 • diagnoza psychologiczna
 • porada psychologiczna
 • interwencja kryzysowa
 • psychoterapia (psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna)

Zespół terapeutyczny:


lek. med. Tobiasz Ratajczak - specjalista psychiatra


mgr Monika Kielańska-Galant - psycholog kliniczny, psychoterapeuta


Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Skończyła 5- letnie szkolenie specjalizacyjne z zakresu psychologii klinicznej. W warszawskim Instytucie Analiizy Grupowej "Rasztów" wzięła udział w 4- letnim szkoleniu z zakresu psychoterapii. Ukończyła Roczny Program Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej w Instytucie Gestalt w Krakowie. Brała udział w licznych, innych szkoleniach z zakresu psychologii klinicznej i terapii dzieci. Swoje doświadczenie wykorzystuje pracując w m. in.: Ośrodku Wczesnej Interwencji w Lesznie, Poradni Rodzinnej w Lesznie, GOPS w Lipnie, prywatnym gabinecie psychologiczno- terapeutycznym. Wcześniej pracowała w Hospicjum Domowym „Onko-med” w Lesznie, na Oddziale Dziennym Psyhciatrycznym i Rehabilitacyjnym w Lesznie, w OIK w Poznaniu, w ZSS nr 103 w Poznaniu.


mgr Anna Kontna -psycholog kliniczny,psychoterapeuta


mgr Andrzej Peda - psycholog kliniczny, psychoterapeuta


mgr Dagmara Derwich-Grzegorzewska - psychoteraeuta


mgr Natalia Grobelna - psychoterapeuta;


Posiada doświadczenie kliniczne w pracy z Pacjentami z różnymi problemami klinicznymi. Pracowałam m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Ambulatoryjne doświadczenie kliniczne obejmuje pracę z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w Poradni Zdrowia Psychicznego, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym i innych ośrodkach zajmujących się pomocą osobom z różnymi zaburzeniami psychicznymi i problemami psychologicznymi. Ponadto odbyła staże kliniczne, uczestniczyłam w spotkaniach grup terapeutycznych oraz zgrupowaniu self - experience w ramach szkoleń przygotowujących do uzyskania certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo Behawioralnego oraz Psychoterapeuty Integracyjnego: Systemowego i Ericksonowskiego. Swoje kwalifikacje stale podnoszę uczestnicząc w licznych szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach naukowych.


mgr Katarzyna Gacek - psycholog


mgr Przemysław Marcinek- psycholog


mgr Ciesielska Jolanta - certyfikowany specjalista psychoterapii leczenia uzależnień


Posiada 40-letni staż pracy w Wielkopolskim Centrum Neuropsychiatrii w Kościanie na  oddziale leczenia uzależnień.


mgr Grunt Robert - terapeuta leczenia uzależnień


Jest psychoterapeutą i certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Doświadczenie zdobywał w renomowanych dolnośląskich i wielkopolskich poradniach dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Prowadził terapie par oraz terapie indywidualne, grupowe i rodzinne, pracując nad uwalnianiem małoletnich osób od nałogowego używania
multimediów i substancji psychoaktywnych. Od 2019 r. pracuję na stacjonarnym Oddziale Leczenia Uzależnień w Wielkopolskim Centrum Neuropsychiatrycznym w Kościanie, gdzie prowadzi terapię grupową i indywidualną dla osób uzależnionych od alkoholu. W swojej pracy pomagam osobom uzależnionym od różnych substancji, a także hazardu,seksu, internetu,telefonu, komputera Prowadzę interwencje rodzinne i terapię indywidualną/grupową.


mgr Mikołajczyk Adrian - terapeuta leczenia uzależnień


mgr Krzysztof Szaruga - certyfikowany terapeuta leczenia uzależnień


Ukończył studia na kierunku socjologia, na których wybrał specjalność doradcy psychospołecznego. Posiada 20- letnie doświadczenie z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Praktykę zawodową zdobył pracując m. in. na oddziale uzależnień i w poradni uzależnień.


mgr Hanna Sołtysiak- psycholog


Na co dzień pracuję na dziennym oddziale psychiatrycznym oraz w gabinecie, gdzie prowadzi konsultacje psychologiczne. W swojej pracy kieruję się akceptacją, empatią i uważnością. Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz z młodzieżą powyżej 15 roku życia. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na Poznańskich uczelniach prowadząc warsztaty psychoedukacyjne, udzielając konsultacji dla studentów oraz pracując w prywatnym gabinecie. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie humanistycznospołecznym SWPS ze specjalnością kliniczną. Bycie psychologiem jest nie tylko pracą, ale również pasją, dlatego nieustannie  dokształca się uczestnicząc w warsztatach i szkoleniach komercyjnych.


mgr Honorata Uminska -psycholog


Wykształcenie wyższe - pedagogiczne, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - magisterium; praca socjalna i resocjalizacja - licencjat. Od 2004r. pracuje na Oddziale Leczenia Uzależnień jako terapeuta uzależnień oraz w Poradni Leczenia Uzależnień. Przyjmuje także pacjentów z uzależnieniem od komputera i hazardu. Posiada Certyfikat specjalisty Psychoterapii Uzależnień oraz zrobiła kursy: uzależnienie behawioralne i Program Ograniczania Picia Alkoholu.


DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY

Świadczymy profesjonalną pomoc pacjentom cierpiącym z powodu przewlekłych zaburzeń psychicznych oraz osobom znajdującym się w sytuacji kryzysu. Z naszej oferty skorzystać mogą również osoby zmagające się ze stratą oraz doświadczające trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Na oddział mogą zgłosić się osoby, które:

 • o mają trudności w relacjach z innymi
 • o znajdują się w sytuacji kryzysu
 • o doświadczają bolesnej straty (śmierć bliskich, utrata pracy)
 • o szukają sposobów na poradzenie sobie z trudnymi emocjami
 • o borykają się z poczuciem bezsilności i apatii, wycofują się z kontaktu z ludźmi bądź nie podejmują codziennych zadań
 • o zmagają się z lękiem, napięciem, niepokojem
 • o cierpią z powodu: zaburzeń nerwicowych, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju,zaburzeń osobowości lub innych zaburzeń psychicznych

Stosujemy różnorodne formy oddziaływań terapeutycznych i edukacyjnych, które mają na celu:

 • pomoc w przezwyciężeniu kryzysu,
 • odtworzenie i podtrzymanie umiejętności nawiązywania satysfakcjonujących relacji,
 • umożliwienie rozwiązywania problemów oraz pełnienia ról społecznych.

Metody leczenia:

 • społeczność terapeutyczna
 • konsultacje z psychiatrą i psychologiem
 • terapia zajęciowa

Celem Oddziału jest pomoc chorym w powrocie do codziennego, pełnowartościowego funkcjonowania.

Każdy z pacjentów zostaje objęty opieką psychiatryczną.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Przy przyjęciu na Oddział jest wymagane skierowanie.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 655 202 634

Zespół terapeutyczny:
lek. med. Ratajczak Tobiasz- spacjalista psychiatra

mgr Grobelna Natalia - psychoterapeuta

mgr Sołtysiak Hanna - psycholog

Popielarz Natalia- terapeuta zajęciowy


Współpracujemy z: