Psychiatra i psycholog Leszno

Leszno, ul. Królowej Jadwigi 4


REJESTRACJA: poniedziałek-piątek 8:00-20:00 pod nr tel. 655 202 634; 655 110 300

Świadczenia wykonywane są w ramach kontraktu z NFZ.

Opieka z zakresu:
- ZDROWIA PSYCHICZNEGO
- LECZENIA UZALEŻNIEŃ
- DZIENNEGO ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO

PORADNIA ZDROWIA PSYCHCZNEGO, LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Pomoc:

 • psychiatry,
 • psychologa,
 • psychoterapeuty,
 • terapeuty leczenia uzależnień.

Lekarz psychiatra prowadzi diagnostykę oraz leczenie zaburzeń:

 • nastroju – depresji, dystymii, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych,
 • lękowych (nerwic) np. napadów paniki, fobii, natręctw, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych,
 • związanych za stresem, stratą, żałobą, kryzysem małżeńskim lub rodzinnym,
 • snu, np. bezsenności, lęków nocnych, koszmarów sennych,
 • odżywiania i wizerunku własnego ciała, np. anoreksji, bulimii, przejadania się, związanego z czynnikami psychologicznymi,
 • psychicznych u osób w wieku starszym, np. zespołów otępiennych, choroby Alzheimera,
 • psychotycznych (m.in. schizofrenii, zaburzeń urojeniowych, zaburzeń schizoafektywnych),
 • koncentracji uwagi, zaburzeń pamięci,
 • dot. nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD),
 • uzależnień,
 • zespołów napięcia przedmiesiączkowego,
 • przedmiesiączkowych zaburzeń dysforycznych,
 • związanych z okresem menopauzy, m.in. objawów depresyjnych, objawów
 • somatycznych np. uderzeń gorąca, nocnych potów.

Psycholog,  psychoterapeuta, terapeuta uzależnień

Pomoc dla osób przeżywających różnego rodzaju problemy i kryzysy życiowe, takie jak rozpad związku, choroba, utrata pracy, śmierć osoby bliskiej. Towarzyszy pacjentowi przy w rozwiązywaniu problemów życiowych i emocjonalnych. Pomaga zrozumieć i zmienić nieświadome, często destrukcyjne myślenia i działania.
Należy pamiętać, że napięcie emocjonalne związane z obciążającym, nagłym wydarzeniem w życiu może spowodować przejściową trudność z samodzielnym radzeniem sobie z problemami. Dlatego też spotkanie ze specjalistą może pomóc w odzyskaniu umiejętności korzystania ze swoich zasobów.

Formy pomocy:

 • diagnoza psychologiczna
 • porada psychologiczna
 • interwencja kryzysowa
 • psychoterapia (psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna)

Zespół terapeutyczny:


lek. Joanna Błaszkowska - specjalista psychiatra 

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Hospicjum Domowym, Wielkopolskim Centrum Neuropsychiatrycznym w Kościanie, Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie oraz Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w WSN w Kościanie. 


lek. Tobiasz Ratajczak - specjalista psychiatra


mgr Monika Kielańska-Galant - psycholog kliniczny, psychoterapeuta


Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu- studia magisterskie na kierunku psychologia. Skończyła rówież szkolenie specjalizacyjne z zakresu psychologii klinicznej oraz z zakresu psychoterapii. Ukończyła też Roczny Program Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej. Swoje doświadczenie wykorzystuje pracując w m. in.: Ośrodku Wczesnej Interwencji w Lesznie, Poradni Rodzinnej w Lesznie, GOPS w Lipnie. Wcześniej pracowała w Hospicjum Domowym „Onko-med” w Lesznie, na Oddziale Dziennym Psyhciatrycznym i Rehabilitacyjnym w Lesznie, w OIK w Poznaniu, w ZSS nr 103 w Poznaniu.


mgr Anna Kontna - psycholog kliniczny,psychoterapeuta, seksuolog


Obecnie pracuje w poradni zdrowia psychicznego i w gabinecie, wcześniej także w szpitalu psychiatrycznym, szkole i w domu dziecka. Ma uprawnienia do diagnozowania i leczenia problemów pacjentów. Pracuje psychodynamicznie. Zajmuje się również problemami z nastrojem i zachowaniem oraz zaburzeniami rozwojowymi u dzieci i młodzieży.


mgr Andrzej Peda - psycholog kliniczny, psychoterapeuta


Psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży. W drodze egzaminu państwowego uzyskał tytuł specjalisty psychologii klinicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie psychoterapeutyczne. Swoją pracę doskonali pod nadzorem doświadczonych praktyków.


mgr Dagmara Derwich-Grzegorzewska - psychoterapeuta


Absolwentka Szkoły Psychoterapii prowadzonej w Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej oraz szkolenia akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, które ukończyła z dyplomem Psychoterapauty Psychodynamicznego. Głównym obszarem pracy jest prowadzenie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym, opartej na paradygmacie psychoanalitycznym. Posiada uprawnienia i doświadczenie w przeprowadzaniu diagnozy psychologicznej, w tym poziomu funkcjonowania intelektualnego oraz stanu procesów poznawczych. Swoją pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji w celu doskonalenia warsztatu terapeuty i w służbie profesjonalnej pomocy udzielanej pacjentom.


mgr Natalia Grobelna - psychoterapeuta


Posiada doświadczenie w pracy z Pacjentami z różnymi problemami klinicznymi. Pracowała m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Doświadczenie zdobyła pracując między innymi z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w Poradni Zdrowia Psychicznego, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym. Ponadto odbyła staże kliniczne, uczestniczyła w spotkaniach grup terapeutycznych oraz zgrupowaniu self - experience w ramach szkoleń przygotowujących do uzyskania certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo Behawioralnego oraz Psychoterapeuty Integracyjnego: Systemowego i Ericksonowskiego. Uczestniczy w licznych szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach naukowych.


mgr Przemysław Marcinek- psycholog


mgr Ciesielska Jolanta - certyfikowany specjalista psychoterapii leczenia uzależnień


Posiada 40-letni staż pracy w Wielkopolskim Centrum Neuropsychiatrii w Kościanie na  oddziale leczenia uzależnień.


mgr Grobelna Katarzyna - specjalista psychoterapii uzależnień 


mgr Krzysztof Szaruga - certyfikowany terapeuta leczenia uzależnień


Ukończył studia na kierunku socjologia, na których wybrał specjalność doradcy psychospołecznego. Posiada 20-letnie doświadczenie z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Praktykę zawodową zdobył pracując m. in. na oddziale uzależnień i w poradni leczenia uzależnień.


mgr Hanna Sołtysiak- psycholog


Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie humanistycznospołecznym SWPS ze specjalnością kliniczną. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na Poznańskich uczelniach prowadząc warsztaty psychoedukacyjne, udzielając konsultacji dla studentów oraz pracując w prywatnym gabinecie. Nieustannie się dokształca, uczestniczy w warsztatach i szkoleniach. Na co dzień pracuje na dziennym oddziale psychiatrycznym oraz w gabinecie, gdzie prowadzi konsultacje psychologiczne. Swoją pomoc kieruje do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji, doświadczają trudności przystosowawczych, zmagają się z emocjami, których nie rozumieją, odczuwają lęk utrudniający im codzienne funkcjonowanie, doświadczają trudności w relacjach rodzinnych, partnerskich lub czują się zagubione.


mgr Honorata Uminska - specjalista psychoterapii uzależnień


Posiada wykształcenie wyższe - pedagogiczne. Ukończyła studia licencjackie na kierunku praca socjalna i resocjalizacja oraz magisterskie na specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Od 2004r. pracuje na Oddziale Leczenia Uzależnień jako terapeuta uzależnień oraz w Poradni Leczenia Uzależnień. Przyjmuje także pacjentów z uzależnieniem od komputera i hazardu. Posiada Certyfikat specjalisty Psychoterapii Uzależnień; ukończyła kursy: uzależnienie behawioralne i Program Ograniczania Picia Alkoholu.


mgr Kamil Włodarkiewicz - Certyfikowany Psychoterapeuta i  Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od substancji i czynności, osobami współuzależnionymi i osobami najbliższymi osób uzależnionych. Ukończył akredytowaną Szkołę Psychoterapii Uzależnień w Kamiennej Górze (CEDR Czarny Bór), poza tym jest absolwentem certyfikowanego szkolenia z terapii uzależnień behawioralnych, POP - programu Ograniczania Picia i długoterminowego szkolenia z zastosowania podejścia poznawczo-behawioralnego w terapii osób uzależnionych. 

Pracuję w podejściu psychodynamicznym, korzystając również z innych podejść. Doświadczenie zdobył pracując w Szpitalu Neuropsychiatrycznym, Poradniach Terapii Uzależnień i Współuzależnień oraz w instytucjach pomocowych i organizacjach pozarządowych. 

Psychoterapeuta w procesie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, poddaje swoją pracę regularnej superwizji indywidualnej i grupowej. Uczestniczy w szkoleniach i warsztatach poszerzających warsztat pracy.

Pracuje w kontakcie indywidualnym i grupowym z osobami dorosłymi i młodzieżą. Przyjmuje pacjentów z uszkodzonym narządem słuchu: niesłyszących i niedosłyszących. 


DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY

Świadczymy profesjonalną pomoc pacjentom cierpiącym z powodu przewlekłych zaburzeń psychicznych oraz osobom znajdującym się w sytuacji kryzysu. Z naszej oferty skorzystać mogą również osoby zmagające się ze stratą oraz doświadczające trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Na oddział mogą zgłosić się osoby, które:

 • mają trudności w relacjach z innymi
 • znajdują się w sytuacji kryzysu
 • doświadczają bolesnej straty (śmierć bliskich, utrata pracy)
 • szukają sposobów na poradzenie sobie z trudnymi emocjami
 • borykają się z poczuciem bezsilności i apatii, wycofują się z kontaktu z ludźmi bądź nie podejmują codziennych zadań
 • zmagają się z lękiem, napięciem, niepokojem
 • cierpią z powodu: zaburzeń nerwicowych, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju,zaburzeń osobowości lub innych zaburzeń psychicznych

Stosujemy różnorodne formy oddziaływań terapeutycznych i edukacyjnych, które mają na celu:

 • pomoc w przezwyciężeniu kryzysu,
 • odtworzenie i podtrzymanie umiejętności nawiązywania satysfakcjonujących relacji,
 • umożliwienie rozwiązywania problemów oraz pełnienia ról społecznych.

Metody leczenia:

 • społeczność terapeutyczna
 • konsultacje z psychiatrą i psychologiem
 • terapia zajęciowa

Celem Oddziału jest pomoc chorym w powrocie do codziennego, pełnowartościowego funkcjonowania.

Każdy z pacjentów zostaje objęty opieką psychiatryczną.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Przy przyjęciu na Oddział jest wymagane skierowanie.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 655 202 634

 

Zespół terapeutyczny:

lek. Ratajczak Tobiasz- spacjalista psychiatra

mgr Grobelna Natalia - psychoterapeuta

mgr Sołtysiak Hanna - psycholog

Popielarz Natalia- terapeuta zajęciowy


Współpracujemy z: