Praca

Terapeuta środowiskowy lub osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „ Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153, z późn. zm.), lub osoba w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży lub osoba z udokumentowanym doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą

Osoby zainteresowane współpracą prosimy CV kierować na adres: a.rudawska@medicor-koscian.pl

 
Psycholog, psychoterpaeuta dla dzieci i młodzieży/ specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży


 Wymagania:

  • wykształcenie wyższe
  • osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu/osoba z certyfikatem psychoterapeuty
  • doświadczenie w pracy z dziećmi z zakresu terapii / psychoterapii indywidualnej lub
    specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub
  • osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach psychoterapii dzieci i młodzieży

Osoby zainteresowane współpracą prosimy CV kierować na adres: a.rudawska@medicor-koscian.pl


Psycholog kliniczny

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe
  • specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej
  • osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach psychologii klinicznej

Osoby zainteresowane współpracą prosimy CV kierować na adres: a.rudawska@medicor-koscian.pl

 


Współpracujemy z: