Oddział dzienny psychiatryczny

Dlaczego warto skorzystać z oferty Oddziału Dziennego?

Leczenie w Oddziale Dziennym oparte jest na intensywnej psychoterapii grupowej, a każdy z pacjentów objęty jest opieką psychiatryczną. Zespół składa się ze specjalistów: psychiatrów, psychologów, terapeutów. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00-13.00.

Pacjenci, którzy do nas trafiają, przeżywają się z różne trudności. Oddział jest przeznaczony dla osób dorosłych, które:

 • zmagają się z lękiem, napięciem, niepokojem,
 • cierpią na depresję,
 • mają trudności w nawiązaniu satysfakcjonujących relacji z innymi,
 • przeżywają trudności w pracy zawodowej,
 • chcą się lepiej poznać, zrozumieć swoje funkcjonowanie, rozwijać się,
 • znalazły się w sytuacji kryzysowej,
 • żyją z zaburzeniami osobowości,
 • czują się nieakceptowane, mają niskie poczucie własnej wartości,
 • nie potrafią panować nad emocjami.

Metody leczenia:

 • psychoterapia grupowa,
 • konsultacje indywidualne,
 • psychodrama,
 • psychorysunek,
 • społeczność terapeutyczna,
 • terapia zajęciowa.

Czym jest psychoterapia grupowa w Oddziale Dziennym?

Podczas psychoterapii grupowej pacjent ma szansę doświadczyć tego, jak funkcjonuje w grupie: jakie role odgrywa, czego oczekuje od innych ludzi, jakie ma przekonania, oraz zobaczyć, co utrudnia mu tworzenie satysfakcjonujących relacji z ludźmi.

Psychoterapia grupowa w Oddziale Dziennym odbywa się w grupie liczącej ok. 10 osób i ma charakter otwarty. Sesje odbywają się kilka razy w tygodniu, dlatego terapia jest bardziej intensywna niż inne formy pomocy prowadzone w trybie ambulatoryjnym.


Zespół terapeutyczny:

lek. Magdalena Hauser-Michalska - specjalista psychiatra

lek. Mirosław Ptak - specjalista psychiatra

mgr Joanna Kubicka - Certyfikowany psychoterapeuta EAP, psychoterapeuta PTP w trakcie certyfikacji, pedagog, terapeuta zajęciowy.

mgr Wiktoria Karwat - psycholog

mgr Dorota Jadwiga Szmatuła - psycholog, psychoterapeuta

mgr Katarzyna Waldowska - terapeuta zajęciowy

Kwalifikacja do leczenia w Oddziale Dziennym:

Konsultacje kwalifikujące odbywają się przez cały rok, od poniedziałku do piątku : w godzinach 9.00 – 9.30 oraz 12.00 – 13.00, przy pl. Paderewskiego 4.

Czas trwania terapii w Oddziale Dziennym zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta.


Współpracujemy z: