Psychiatra i psycholog dla dzieci i młodzieży

Proponujemy interdyscyplinarne leczenie, polegające na współpracy pomiędzy członkami zespołu terapeutycznego.

W poradni przyjmują:

 • psychiatrzy,
 • psycholodzy,
 • psychoterapeuci.

Formy pomocy oferowane w naszej poradni to:

 • konsultacje psychiatryczne,
 • diagnostyka psychologiczna,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • interwencje kryzysowe,
 • psychoterapia indywidualna.

Oferta poradni skierowana jest do dzieci i młodzieży, u których występują zaburzenia takie jak:

 • depresje,
 • zaburzenia lękowe ( fobia specyficzna,szkolna, zaburzenia OCD, mutyzm wybiórczy i inne zaburzenia lękowe),
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia ),
 • zaburzenia zachowania,
 • moczenie nocne,
 • całościowe zaburzenia rozwojowe (zespół Aspergera, autyzm),
 • zaburzenia psychotyczne,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • ADHD,
 • zaburzenia nastroju (depresje, myśli samobójcze, CHAD),
 • zaburzenia snu,
 • zaburzenia adaptacyjne,
 • tiki,
 • zaburzenia odżywiania,
 • trudności w szkole,
 • całościowe zaburzenia rozwoju.

Proponujemy również pomoc dla dzieci i młodzieży, które:

 • doświadczają trudności w budowaniu relacji rówieśniczych,
 • mają trudności w zrozumieniu siebie, swoich zachowań, emocji,
 • często czują się samotne, smutne, przygnębione,
 • miewają nagłe i nieprzewidywalne zmiany nastroju,
 • łatwo się denerwują, wybuchają złością,
 • często czują się niepewnie, przeżywają lęk w trudnych sytuacjach,
 • aktualnie przeżywają trudną sytuację w szkole, w domu lub z rówieśnikami,
 • czują się nieszczęśliwe,
 • w trudnościach adaptacyjnych, związanych z różnymi sytuacjami kryzysowymi,
 • ofiar różnych form przemocy,
 • w problemach wychowawczych (konsultacje i wsparcie dla rodziców).

Świadczenia wykonywane są w ramach kontraktu z NFZ (przyjęcia do psychologa na podstawie skierowania do poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie) oraz komercyjnie.

Zespół terapeutyczny:

Lekarze:

lek. med. Anna Andrzejewska - specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

lek. med. Agata Osińska- specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

lek. med. Lidia Matuszak-Wojciechowska - lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu

lek.med. Natalia Smalc- lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu

 

Terapeuci:

 

 

 

 

mgr Agnieszka Pawłowska- psycholog, fizjoterapeutka

 
Psychoterapeutka w trakcie czteroletniego szkolenia w Studium Psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii m.in. szkolenie z Psychoterapii opartej na mentalizacji (MBT) i z Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) oraz kurs z zakresu Integracji Sensorycznej (SI).
W pracy skupiona jest na trosce o harmonijny rozwój psychoruchowy i integralność dziecka oraz na wspieraniu jego więzi z rodzicami. Pomaga rodzicom w budowaniu bliskiej relacji z dzieckiem, rozumieniu jego potrzeb, wspomaganiu rozwoju i radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi. Pracuje w nurcie psychodynamicznym, integrując go z podejściem systemowym i poznawczo-behawioralnym.

 

mgr Marika Krysiak - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta

 

Ukończyła  czteroletnie Studium Psychoterapii i dwuletnią Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz dwuletni kurs Terapii Par, a także Podyplomowe Studium z zakresu Pomocy Psychologicznej w dziedzinie seksuologii. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty – European Certificate of Psychotherapy, wydany przez European Association for Psychotherapy (EAP).

Zajmuje się pracą terapeutyczną z osobami dorosłymi i młodzieżą, które znajdują się w sytuacji kryzysowej, doświadczają nagłych i trudnych zdarzeń, z którymi nie mogą sobie poradzić, a także doświadczają poczucia braku satysfakcji z życia, mają trudności w nawiązywaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu związków emocjonalnych, czują się osamotnione i niezrozumiane przez innych, są w konflikcie lub w sytuacji rozstania, odczuwają nastrój depresyjny, cierpią na nerwice, zaburzenia lękowe, mają problemy seksuologiczne.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym.

 

mgr Dorota Jadwiga Szmatuła - psycholog, psychoterapeuta

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
Kwalifikacje potwierdzone przez:

 • Certyfikat Psychoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt (PTPG)
 • Europejski Certyfikat Psychoterapeuty wydany przez European Association for Gestalt Therapy (EAGT)
 • Certyfikat Psychoterapeuty i Trenera dla dzieci, młodzieży i rodziców wydany przez Instytut Terapii Gestalt w Krakowie.
 • Certyfikat Psychoterapeuty dla dorosłych wydany przez Instytut Terapii Gestalt w Krakowie.
 

mgr Karolina Szymanowska- psycholog

 

Jest w trakcie 4,5 – letniego kursu psychoterapii w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii w Poznaniu (placówka posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Uczestniczy w konferencjach i szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, w tym z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. W pracy wykorzystuje myślenie systemowe, ericksonowskie, korzysta również z paradygmatu poznawczo – behawioralnego.

 

 

 

 

 

mgr Michał Ciesielski- psycholog

 
   

mgr Ewelina Gruszczyńska- psychoterapeuta, socjoterapeuta

 

Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej (szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne) oraz Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji, postępując zgodnie z kodeksem etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, którego jest członkiem. Poprzez udział w szkoleniach i konferencjach stale poszerza rozumienie przyczyn problemów, z którymi spotyka się w swojej pracy, zyskując też wiedzę na temat skutecznych metod pomocy.  
Od 2012 roku pracuje psychoterapeutycznie zarówno indywidualnie jak i w formie grupowej, z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. Wspiera również rodziców, chcących pomóc dziecku w przeżywanych przez niego trudnościach.

Ma doświadczenie w pracy z problemami związanymi z depresją, stanami lękowymi, dolegliwościami psychosomatycznymi. W pracy terapeutycznej wspiera umiejętność nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji rodzinnych i rówieśniczych, radzenia sobie z obowiązkami, a także zdolność do przeżywania radości i poszukiwanie własnych dróg rozwoju.

 

mgr Anna Żak-Amborska - psychoterapeuta w trakcie uzyskania certyfikatu

 
Ukończyła Kurs podstawowy i dla zaawansowanych z zakresu psychoterapii systemowej, indywidualnej, małżeńskiej, rodzinnej i grupowej oraz pełen cykl szkoleń potrzebnych do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (szkoła rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). Aktualnie jest w procesie certyfikacji. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Jest członkiem nadzwyczajnym WTTS. Regularnie wzbogaca swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej. W trakcie szkolenia pod superwizją z wykorzystania technik Dialogu Motywującego. Aktualnie uczestniczka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu. Kształci się nurcie terapii behawioralnej, Stosowanej Analizy Zachowania.
Pracuje w Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Poznaniu, współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie.
Do obszarów jej szczególnych zainteresowań należą trudności wychowawcze, zaburzenia lękowe, psychosomatyczne i depresyjne. Pracuje z dorosłymi, dziećmi i rodzinami. 
 

mgr Sylwia Osiecka - psychoterapeuta w trakcie uzyskania certyfikatu

 
   

mgr Anna Grobelna - psycholog, psychoterapeuta w trakcie uzyskania certyfikatu (dzieci i młodzież >12r.ż.)

 
   

 


Współpracujemy z: