Psychiatra i psycholog dla dzieci i młodzieży w ramach Centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Proponujemy interdyscyplinarne leczenie, polegające na współpracy pomiędzy członkami zespołu terapeutycznego.

W poradni przyjmują:

 • psychiatrzy,
 • psycholodzy,
 • psychoterapeuci.

Formy pomocy oferowane w naszej poradni to:

 • konsultacje psychiatryczne,
 • diagnostyka psychologiczna,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • interwencje kryzysowe,
 • psychoterapia indywidualna.

Oferta poradni skierowana jest do dzieci i młodzieży, u których występują zaburzenia takie jak:

 • depresje,
 • zaburzenia lękowe ( fobia specyficzna,szkolna, zaburzenia OCD, mutyzm wybiórczy i inne zaburzenia lękowe),
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia ),
 • zaburzenia zachowania,
 • moczenie nocne,
 • całościowe zaburzenia rozwojowe (zespół Aspergera, autyzm),
 • zaburzenia psychotyczne,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • ADHD,
 • zaburzenia nastroju (depresje, myśli samobójcze, CHAD),
 • zaburzenia snu,
 • zaburzenia adaptacyjne,
 • tiki,
 • zaburzenia odżywiania,
 • trudności w szkole,
 • całościowe zaburzenia rozwoju.

Proponujemy również pomoc dla dzieci i młodzieży, które:

 • doświadczają trudności w budowaniu relacji rówieśniczych,
 • mają trudności w zrozumieniu siebie, swoich zachowań, emocji,
 • często czują się samotne, smutne, przygnębione,
 • miewają nagłe i nieprzewidywalne zmiany nastroju,
 • łatwo się denerwują, wybuchają złością,
 • często czują się niepewnie, przeżywają lęk w trudnych sytuacjach,
 • aktualnie przeżywają trudną sytuację w szkole, w domu lub z rówieśnikami,
 • czują się nieszczęśliwe,
 • w trudnościach adaptacyjnych, związanych z różnymi sytuacjami kryzysowymi,
 • ofiar różnych form przemocy,
 • w problemach wychowawczych (konsultacje i wsparcie dla rodziców).

Świadczenia wykonywane są w ramach kontraktu z NFZ (przyjęcia do psychologa na podstawie skierowania do poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie) oraz komercyjnie.

Zespół terapeutyczny:

Lekarze:

lek. Anna Andrzejewska - specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

lek. Weronika Zwolińska -  lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży

lek. Tomasz Nęcki - specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Pacjenci kontynujący leczenie mogą kontaktować się z lekarzem za pośrednictwem maila: t.necki@medicor-koscian.pl

lek. Adam Meissner -  lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży

lek. Mariusz Teper -  lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży

Terapeuci:

mgr Dorota Jadwiga Szmatuła - psycholog, psychoterapeuta

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
Kwalifikacje potwierdzone przez:

 • Certyfikat Psychoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt (PTPG)
 • Europejski Certyfikat Psychoterapeuty wydany przez European Association for Gestalt Therapy (EAGT)
 • Certyfikat Psychoterapeuty i Trenera dla dzieci, młodzieży i rodziców wydany przez Instytut Terapii Gestalt w Krakowie.
 • Certyfikat Psychoterapeuty dla dorosłych wydany przez Instytut Terapii Gestalt w Krakowie.
 

mgr Michał Ciesielski- psycholog, seksuolog dyplomowany, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

 
Absolwent 5-letnich studiów psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 2,5-rocznych studiów podyplomowych seksuologii klinicznej na tej samej uczelni. W trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, rekomendowanej przez PTTPB. Pracuje indywidualnie z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.  

mgr Anna Żak-Amborska - psycholog, pedagog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji.

 

Ukończyła Kurs podstawowy i dla zaawansowanych z zakresu psychoterapii systemowej, indywidualnej, małżeńskiej, rodzinnej i grupowej oraz pełen cykl szkoleń potrzebnych do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Aktualnie jest w procesie certyfikacji. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Regularnie wzbogaca swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej. Do obszarów jej szczególnych zainteresowań należą trudności wychowawcze, zaburzenia lękowe, psychosomatyczne i depresyjne. Pracuje z dziećmi i młodzieżą, dorosłymi i rodzinami.

 

 mgr Małgorzata Ławniczak - psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta

 

Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie (cert. nr 225) oraz certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie (cert. nr 66). Absolwentka Uniwersytetu im .Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia oraz studiów podyplomowych w Warszawie z zakresu wychowania seksualnego, a także Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.  Umiejętności z zakresu diagnostyki i psychoterapii uzyskiwała pracując zarówno na szpitalnych oddziałach psychiatrycznych, chorób somatycznych, w poradni zdrowia psychicznego oraz praktyce prywatnej. Systematycznie uczestniczy w licznych szkoleniach, sympozjach i międzynarodowych konferencjach naukowych stale poszerzając swoją wiedzę i rozwijając warsztat pracy. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

 

mgr Anna Grobelna - psycholog, psychoterapeuta w trakcie uzyskania certyfikatu

 

Ukończyła czteroletnią szkołę psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji

 

mgr Magdalena Walkowiak- psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, pedagog, seksuolog kliniczny w trakcie procesu certyfikacji.

 

Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na UAM. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, tam też poddaje swoją pracę regularnej superwizji. Doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii zdobywa pracując na oddziałach psychiatrycznych i w poradniach zdrowia psychicznego. Stale podnosi kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach z zakresu psychoterapii i psychopatologii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Prowadzi psychoterapię i diagnozę osób dorosłych, młodzieży i dzieci.

 

mgr Joanna Garczarek- psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji


Absolwentka psychologii na Uniwersytecie UAM w Poznaniu. Ukończyła Kurs Podstawowy oraz Zaawansowany Terapii Systemowej w Wojewódzkim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Obecnie kończy Kurs Atestowany przygotowujący do Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz rodzinami. W swojej pracy wykorzystuje elementy innych podejść w celu jak najlepszego dostrojenia się do pacjenta oraz jego problemu.

 

 

mgr Joanna Kubicka - pedagog, certyfikowany psychoterapeuta EAP

Jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz czteroletniego Podyplomowego Kursu Psychoterapii. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty oraz spełnia wymagania do posiadania Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (w trakcie certyfikacji). Umiejętności doskonaliła podczas szkoleń z cyklu Terapii Rodzin oraz szkoleń dotyczących psychoterapii dzieci i młodzieży organizowanych przez Polski Instytut Ericksonowski. Posiada kilkunastoletnią praktykę w pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Dziennych Oddziałach Psychiatrycznych, Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień, w Klinice Nerwic w Warszawie oraz w Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie. Przez kilkanaście lat pełniła funkcję kuratora społecznego w pionie rodzinnym. Oferuje terapie indywidualną w przypadku osób dorosłych. Przyjmuje dzieci w wieku szkolnym i młodzież, do współpracy zapraszając rodziców. W pracy integruje podejście systemowe, ericksonowskie i egzystencjalne.

 

Współpracujemy z: