Opieka psychologa, psychoterapeuty dla dzieci i młodzieży w Lesznie


Bezpłatna opieka psychologów, terapeutów dla dzieci i młodzieży w ramach NFZ, bez skierowania.

Dla kogo?

Wsparcie wyspecjalizowanego zespołu terapeutów środowiskowych, psychologów i psychoterapeutów dla:

 • dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego,
 • dzieci i młodzież objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki
 • młodzieży kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia,
 • a także rodzin i opiekunów prawnych.

  Oferta ośrodka skierowana jest dla dzieci i młodzieży, które:
 • odczuwają lęk wynikający:
         -z ilości materiałów otrzymywanych do nauki zdalnej;
         -niepewności związanej z egzaminami (ósmoklasity, maturalnymi);
 • borykają się z problemami zachowania, emocjonalnymi;
  maja trudności :
        -w relacjach z rówieśnikami;
        -w zrozumieniu swoich potrzeb, emocji, zachowań;
 • spotykają się z licznymi sytuacjami kryzysowymi, problemami komunikacyjnymi z rodzicami, rodzeństwem, nauczycielami;
 • doświadczają zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych, odżywiania, psychosomatycznych;
 • padły ofiarą przemocy.

  Spotkania z terapeutą środowiskowym

Terapia środowiskowa ukierunkowana jest na spotkania w środowisku dziecka/nastolatka, rozmowach o historii problemu i o podejmowanych próbach jego rozwiązania. Wspólnie podejmowana jest decyzja o dalszych konsultacjach. Budowana jest w rodzicach postawa wsparcia swych dzieci w rodzinie oraz w najbliższym otoczeniu. Umacnianie więzi w rodzinie. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów związanych z życiem codziennym. Pomoc w kierowaniu do wyspecjalizowanych placówek. Aktywizacja zawodowa i społeczna rodziny. Wsparcie otrzymuje cała rodzina.

Formy pomocy

Ze względu na zaistniała sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wpowadzone zostały porady psychologiczne i sesje psycoterapeutyczne za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łączności, elastycznie dosotsowanych do pacjentów.

Bezpośredni kontakt za pośrednictwem systemów teleinformatycznych z terapeutą trwa tyle samo, ile stacjonarnie w Placówce. Porady psychologiczne jak i sesje psychoterpaeutyczne odbywają się w atmosferze spokoju i pełnej dyskrecji.

Wsparcie ukierunkowane jest na zdiagnozowaniu problemu, szukaniu rozwiązań, pomocy oraz współpracy z opiekunami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

Zapraszamy do współpracy:

 • Poradnie Psychologiczno-Pedagogoiczne,
 • Opieki Społeczne,
 • Ośrodki Interwencji Kryzysowych,
 • Pedagogów,
 • Szkoły,
 • Przedszkola.

Zespół terapeutyczny:

mgr Justyna Błachowiak- psycholog

mgr Przemysław Marcinek- psycholog

mgr Olga Olejniczak-Kędziora - psycholog

mgr Nathalie Urbaniak- psycholog

mgr Kamila Wiśniewska- psychoterapeuta w trakcie uzyskania certyfikatu

mgr Kamil Włodarkiewicz- Certyfikowany Psychoterapeuta i  Specjalista Psychoterapii Uzależnień 


Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00
telefon: (65) 5 110 300
adres: ul. Słowiańska 53A, 64-100 Leszno

Dokumenty do pobrania:
Dzieci i młodzież do momentu ukończenia szkoły ponadpodstawowej - oświadczenie / zgoda na leczenie osoba niepełnoletnia
Opiekun prawny - oświadczenie / zgoda na leczenie opiekun prawny


Współpracujemy z: