Opieka psychologa, psychoterapeuty dla dzieci i młodzieży w Lesznie


Bezpłatna opieka psychologów, terapeutów dla dzieci i młodzieży w ramach NFZ, bez skierowania.

Dla kogo?

Wsparcie wyspecjalizowanego zespołu terapeutów środowiskowych, psychologów i psychoterapeutów dla:

 • dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego,
 • dzieci i młodzież objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki
 • młodzieży kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia,
 • a także rodzin i opiekunów prawnych.

  Oferta ośrodka skierowana jest dla dzieci i młodzieży, które:
 • odczuwają lęk wynikający:
         -z ilości materiałów otrzymywanych do nauki zdalnej;
         -niepewności związanej z egzaminami (ósmoklasity, maturalnymi);
 • borykają się z problemami zachowania, emocjonalnymi;
  maja trudności :
        -w relacjach z rówieśnikami;
        -w zrozumieniu swoich potrzeb, emocji, zachowań;
 • spotykają się z licznymi sytuacjami kryzysowymi, problemami komunikacyjnymi z rodzicami, rodzeństwem, nauczycielami;
 • doświadczają zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych, odżywiania, psychosomatycznych;
 • padły ofiarą przemocy.

  Spotkania z terapeutą środowiskowym

Terapia środowiskowa ukierunkowana jest na spotkania w środowisku dziecka/nastolatka, rozmowach o historii problemu i o podejmowanych próbach jego rozwiązania. Wspólnie podejmowana jest decyzja o dalszych konsultacjach. Budowana jest w rodzicach postawa wsparcia swych dzieci w rodzinie oraz w najbliższym otoczeniu. Umacnianie więzi w rodzinie. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów związanych z życiem codziennym. Pomoc w kierowaniu do wyspecjalizowanych placówek. Aktywizacja zawodowa i społeczna rodziny. Wsparcie otrzymuje cała rodzina.

Formy pomocy

Ze względu na zaistniała sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wpowadzone zostały porady psychologiczne i sesje psycoterapeutyczne za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łączności, elastycznie dosotsowanych do pacjentów.

Bezpośredni kontakt za pośrednictwem systemów teleinformatycznych z terapeutą trwa tyle samo, ile stacjonarnie w Placówce. Porady psychologiczne jak i sesje psychoterpaeutyczne odbywają się w atmosferze spokoju i pełnej dyskrecji.

Wsparcie ukierunkowane jest na zdiagnozowaniu problemu, szukaniu rozwiązań, pomocy oraz współpracy z opiekunami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

Zapraszamy do współpracy:

 • Poradnie Psychologiczno-Pedagogoiczne,
 • Opieki Społeczne,
 • Ośrodki Interwencji Kryzysowych,
 • Pedagogów,
 • Szkoły,
 • Przedszkola.

Zespół terapeutyczny:

mgr Włodarkiewicz Kamil - Certyfikowany Psychoterapeuta i  Specjalista Psychoterapii Uzależnień 
Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i psychoterapeuta. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie, Poradni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień oraz prowadząc konsultacje indywidualne i grupowe w ramach instytucji pomocowych i organizacji pozarządowych.
Ukończył akredytowaną Szkołę Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze, a następnie odbył staż kliniczny w WOTUW Stalowa Wola. Egzamin potwierdzający umiejętności w zakresie psychoterapii uzależnień i współuzależnień, złożył przed komisją Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (nr certyfikatu 1969).
W zakresie psychoterapii uzależnień i współuzależnienia ukończył liczne szkolenia i kursy w różnych nurtach terapeutycznych. Odbył długoterminowe szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej z zastosowaniem w terapii i profilaktyce uzależnień. Ponadto ukończył specjalistyczne szkolenie dotyczące terapii uzależnień behawioralnych oraz szkolenie z zakresu POP – „Programu Ograniczenia Picia”. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień.
Jest absolwentem Studium Terapii Dzieci i Młodzieży zorganizowanego przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii w Wrocławiu. Posiada kwalifikacje do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych oraz do prowadzenia autorskich warsztatów „Świadomy Rodzic” dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera, ADHD, zaburzeniami zachowania.
W obszarze pracy z dziećmi i młodzieżą nieustannie rozwija swój warsztat pracy terapeutycznej, uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz warsztatach.
Aktualnie uczestniczy w całościowym 4,5-letnim kursie psychoterapii organizowanym przez Stowarzyszenie na rzecz Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie, gdzie główną orientacją terapeutyczną jest podejście psychodynamiczne oraz systemowe. Kurs akredytowany jest przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, którego jestem członkiem.
Mam także doświadczenie w terapii własnej – indywidualnej, treningu interpersonalnym i intrapsychicznym oraz terapii grupowej w formie psychodramy Moreno. Swoją pracę poddaje superwizji indywidualnej i grupowej.

mgr Wiśniewska Kamila - psychoterapeuta w trakcie uzyskania certyfikatu

mgr Olejniczak-Kędziora Olga - psycholog

mgr Błachowiak Justyna - psycholog

mgr Marcinek Przemysław - psycholog

mgr Urbaniak Nathalie - psycholog


Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00
telefon: (65) 5 110 300
adres: ul. Słowiańska 53A, 64-100 Leszno

Dokumenty do pobrania:
Dzieci i młodzież do momentu ukończenia szkoły ponadpodstawowej - oświadczenie / zgoda na leczenie osoba niepełnoletnia
Opiekun prawny - oświadczenie / zgoda na leczenie opiekun prawny


Współpracujemy z: