Opieka psychologa, psychoterapeuty dla dzieci i młodzieży w Kościanie

 

Bezpłatna opieka psychologów, terapeutów dla dzieci i młodzieży w ramach NFZ, bez skierowania 

Dla kogo?

Wsparcie wyspecjalizowanego zespołu terapeutów środowiskowych, psychologów i psychoterapeutów dla:

 • dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego,
 • dzieci i młodzież objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki,
 • młodzieży kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia,
 • a także rodzin i opiekunów prawnych.

Oferta ośrodka skierowana jest dla dzieci i młodzieży, które nie wymagają interwencji psychiatry, a

 • odczuwają lęk wynikający:

       -z ilości materiałów otrzymywanych do nauki zdalnej;
       -niepewności związanej z egzaminami (ósmoklasity, maturalnymi);

 • borykają się z problemami zachowania, emocjonalnymi;
  maja trudności :

      -w relacjach z rówieśnikami;
      -w zrozumieniu swoich potrzeb, emocji, zachowań;

 • spotykają się z licznymi sytuacjami kryzysowymi, problemami komunikacyjnymi z rodzicami, rodzeństwem, nauczycielami;
 • doświadczają zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych, odżywiania, psychosomatycznych;
 • padły ofiarą przemocy.

Spotkania z terapeutą środowiskowym

Terapia środowiskowa ukierunkowana jest na spotkania w środowisku dziecka/nastolatka, rozmowach o historii problemu i o podejmowanych próbach jego rozwiązania. Wspólnie podejmowana jest decyzja o dalszych konsultacjach. Budowana jest w rodzicach postawa wsparcia swych dzieci w rodzinie oraz w najbliższym otoczeniu. Umacnianie więzi w rodzinie. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów związanych z życiem codziennym. Pomoc w kierowaniu do wyspecjalizowanych placówek. Aktywizacja zawodowa i społeczna rodziny. Wsparcie otrzymuje cała rodzina.

Formy pomocy

Ze względu na zaistniała sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wpowadzone zostały porady psychologicznesesje psycoterapeutyczne za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łączności, elastycznie dosotsowanych do pacjentów.

Bezpośredni kontakt za pośrednictwem systemów teleinformatycznych z terapeutą trwa tyle samo, ile stacjonarnie w Placówce. Porady psychologiczne jak i sesje psychoterpaeutyczne odbywają się w atmosferze spokoju i pełnej dyskrecji.

Wsparcie ukierunkowane jest na zdiagnozowaniu problemu, szukaniu rozwiązań, pomocy oraz współpracy z opiekunami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

Zapraszamy do współpracy:

 • Poradnie Psychologiczno-Pedagogoiczne,
 • Opieki Społeczne,
 • Ośrodki Interwencji Kryzysowych,
 • Pedagogów,
 • Szkoły,
 • Przedszkola.

Zespół terapeutyczny:

mgr Michał Ciesielski- psycholog, seksuolog, psychoterapeuta w trakcie uzyskania certyfikatu
Absolwent 5-letnich studiów psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 2,5-rocznych studiów podyplomowych seksuologii klinicznej na tej samej uczelni. W trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, rekomendowanej przez PTTPB. Pracuje indywidualnie z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.


mgr Joanna Garczarek- psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie UAM w Poznaniu. Ukończyła Kurs Podstawowy oraz Zaawansowany Terapii Systemowej w Wojewódzkim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Obecnie kończy Kurs Atestowany przygotowujący do Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz rodzinami.W swojej pracy wykorzystuje elementy innych podejść w celu, jak najlepszego dostrojenia się do Klienta oraz jego problemu.


mgr Anna Grobelna - psycholog, psychoterapeuta w trakcie uzyskania certyfikatu
Ukończyła czteroletnią szkołę psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.


mgr Ewelina Gruszczyńska- psychoterapeuta, socjoterapeuta
Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji, postępując zgodnie z kodeksem etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, którego jest członkiem. Poprzez udział w szkoleniach i konferencjach stale poszerza rozumienie przyczyn problemów, z którymi spotyka się w swojej pracy, zyskując też wiedzę na temat skutecznych metod pomocy. Ma doświadczenie w pracy z problemami związanymi z depresją, stanami lękowymi, dolegliwościami psychosomatycznymi. W pracy terapeutycznej wspiera umiejętność nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji rodzinnych i rówieśniczych, radzenia sobie z obowiązkami, a także zdolność do przeżywania radości i poszukiwanie własnych dróg rozwoju.


mgr Luiza Kapturzak - psycholog o specjalności klinicznej oraz psychoterapeuta w trakcie odbywania specjalizacji.

Obszarem zainteresowań jest praca z ciałem, techniki związane z redukcją stresu (MBSR), w tym relaksacyjne i wizualizacyjne. Odbyła staże w szpitalach, ośrodkach zdrowia psychicznego oraz stowarzyszeniach, współpracuje z przychodniami lekarskimi świadcząc pracę jako psycholog i psychoterapeuta. Pracuje również jako psycholog szkolny zajmując się dziećmi i młodzieżą. Prowadzi grupowe treningi umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży. Świadcząc pomoc psychoterapeutyczną opiera się na możliwościach jakie daje psychoterapia ericksonowska i systemowa integrując podejście psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne. Główne obszary pracy między innymi to: pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dzieci i młodzieży,  psychoterapia osób dorosłych, problemy związane z odczuwaniem lęku, depresji oraz żałoby po stracie


mgr Dorota Jadwiga Szmatuła - psycholog, psychoterapeuta
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Posiada kwalifikacje potwierdzone przez: Certyfikat Psychoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt (PTPG), Europejski Certyfikat Psychoterapeuty wydany przez European Association for Gestalt Therapy (EAGT), Certyfikat Psychoterapeuty i Trenera dla dzieci, młodzieży i rodziców wydany przez Instytut Terapii Gestalt w Krakowie oraz Certyfikat Psychoterapeuty dla dorosłych wydany przez Instytut Terapii Gestalt w Krakowie


mgr Anna Żak-Amborska - psychoterapeuta w trakcie uzyskania certyfikatu
Ukończyła Kurs podstawowy i dla zaawansowanych z zakresu psychoterapii systemowej, indywidualnej, małżeńskiej, rodzinnej i grupowej oraz pełen cykl szkoleń potrzebnych do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Aktualnie jest w procesie certyfikacji. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Regularnie wzbogaca swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej. W trakcie szkolenia pod superwizją z wykorzystania technik Dialogu Motywującego. Aktualnie uczestniczka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu. Kształci się w nurcie terapii behawioralnej, Stosowanej Analizy Zachowania.
Pracuje w Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Poznaniu, współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie. Do obszarów jej szczególnych zainteresowań należą trudności wychowawcze, zaburzenia lękowe, psychosomatyczne i depresyjne. Pracuje z dorosłymi, dziećmi i rodzinami. 

 

 


Współpracujemy z: