Opieki psychologa, psychoterapeuty dla dzieci i młodzieży (tzw. I poziom referencyjny)

Dla kogo?

Wsparcie wyspecjalizowanego zespołu psychologów i psychoterapeutów dla dzieci i młodzieży (do 21 roku życia) bez skierowania, bezpłatnie w ramach NFZ.


Oferta ośrodka skierowana jest dla dzieci i młodzieży, które nie wymagają interwencji psychiatry, a

 • odczuwają lęk wynikający:

       -z ilości materiałów otrzymywanych do nauki zdalnej;
       -niepewności związanej z egzaminami (ósmoklasity, maturalnymi);

 • borykają się z problemami zachowania, emocjonalnymi;
  maja trudności :

      -w relacjach z rówieśnikami;
      -w zrozumieniu swoich potrzeb, emocji, zachowań;

 • spotykają się z licznymi sytuacjami kryzysowymi, problemami komunikacyjnymi z rodzicami, rodzeństwem, nauczycielami;
 • doświadczają zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych, odżywiania, psychosomatycznych;
 • padły ofiarą przemocy.

Formy pomocy

Ze względu na zaistniała sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wpowadzone zostały porady psychologicznesesje psycoterapeutyczne za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łączności, elastycznie dosotsowanych do pacjentów.

Bezpośredni kontakt za pośrednictwem systemów teleinformatycznych z terapeutą trwa tyle samo, ile stacjonarnie w Placówce. Porady psychologiczne jak i sesje psychoterpaeutyczne odbywają się w atmosferze spokoju i pełnej dyskrecji.

Wsparcie ukierunkowane jest na zdiagnozowaniu problemu, szukaniu rozwiązań, pomocy oraz współpracy z opiekunami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

Zapraszamy do współpracy:

 • Poradnie Psychologiczno-Pedagogoiczne,
 • Opieki Społeczne,
 • Ośrodki Interwencji Kryzysowych,
 • Pedagogów,
 • Szkoły,
 • Przedszkola.

Zespół terapeutyczny:

mgr Marika Krysiak - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta

Ukończyła  czteroletnie Studium Psychoterapii i dwuletnią Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz dwuletni kurs Terapii Par, a także Podyplomowe Studium z zakresu Pomocy Psychologicznej w dziedzinie seksuologii. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty – European Certificate of Psychotherapy, wydany przez European Association for Psychotherapy (EAP).

Zajmuje się pracą terapeutyczną z osobami dorosłymi i młodzieżą, które znajdują się w sytuacji kryzysowej, doświadczają nagłych i trudnych zdarzeń, z którymi nie mogą sobie poradzić, a także doświadczają poczucia braku satysfakcji z życia, mają trudności w nawiązywaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu związków emocjonalnych, czują się osamotnione i niezrozumiane przez innych, są w konflikcie lub w sytuacji rozstania, odczuwają nastrój depresyjny, cierpią na nerwice, zaburzenia lękowe, mają problemy seksuologiczne.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym.

mgr Dorota Jadwiga Szmatuła - psycholog, psychoterapeuta

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
Kwalifikacje potwierdzone przez:

Certyfikat Psychoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt (PTPG)
Europejski Certyfikat Psychoterapeuty wydany przez European Association for Gestalt Therapy (EAGT)
Certyfikat Psychoterapeuty i Trenera dla dzieci, młodzieży i rodziców wydany przez Instytut Terapii Gestalt w Krakowie.
Certyfikat Psychoterapeuty dla dorosłych wydany przez Instytut Terapii Gestalt w Krakowie

mgr Ewelina Gruszczyńska- psychoterapeuta, socjoterapeuta

Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej (szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne) oraz Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji, postępując zgodnie z kodeksem etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, którego jest członkiem. Poprzez udział w szkoleniach i konferencjach stale poszerza rozumienie przyczyn problemów, z którymi spotyka się w swojej pracy, zyskując też wiedzę na temat skutecznych metod pomocy.  
Od 2012 roku pracuje psychoterapeutycznie zarówno indywidualnie jak i w formie grupowej, z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. Wspiera również rodziców, chcących pomóc dziecku w przeżywanych przez niego trudnościach.

Ma doświadczenie w pracy z problemami związanymi z depresją, stanami lękowymi, dolegliwościami psychosomatycznymi. W pracy terapeutycznej wspiera umiejętność nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji rodzinnych i rówieśniczych, radzenia sobie z obowiązkami, a także zdolność do przeżywania radości i poszukiwanie własnych dróg rozwoju.

mgr Anna Żak-Amborska - psychoterapeuta w trakcie uzyskania certyfikatu

Ukończyła Kurs podstawowy i dla zaawansowanych z zakresu psychoterapii systemowej, indywidualnej, małżeńskiej, rodzinnej i grupowej oraz pełen cykl szkoleń potrzebnych do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (szkoła rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). Aktualnie jest w procesie certyfikacji. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Jest członkiem nadzwyczajnym WTTS. Regularnie wzbogaca swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej. W trakcie szkolenia pod superwizją z wykorzystania technik Dialogu Motywującego. Aktualnie uczestniczka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu. Kształci się nurcie terapii behawioralnej, Stosowanej Analizy Zachowania.
Pracuje w Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Poznaniu, współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie.
Do obszarów jej szczególnych zainteresowań należą trudności wychowawcze, zaburzenia lękowe, psychosomatyczne i depresyjne. Pracuje z dorosłymi, dziećmi i rodzinami. 

mgr Anna Grobelna - psycholog, psychoterapeuta w trakcie uzyskania certyfikatu (dzieci i młodzież >12r.ż.)

mgr Agnieszka Pawłowska- psycholog, fizjoterapeutka

Psychoterapeutka w trakcie czteroletniego szkolenia w Studium Psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii m.in. szkolenie z Psychoterapii opartej na mentalizacji (MBT) i z Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) oraz kurs z zakresu Integracji Sensorycznej (SI).
W pracy skupiona jest na trosce o harmonijny rozwój psychoruchowy i integralność dziecka oraz na wspieraniu jego więzi z rodzicami. Pomaga rodzicom w budowaniu bliskiej relacji z dzieckiem, rozumieniu jego potrzeb, wspomaganiu rozwoju i radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi. Pracuje w nurcie psychodynamicznym, integrując go z podejściem systemowym i poznawczo-behawioralnym.

mgr Karolina Szymanowska- psycholog

Jest w trakcie 4,5 – letniego kursu psychoterapii w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii w Poznaniu (placówka posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Uczestniczy w konferencjach i szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, w tym z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. W pracy wykorzystuje myślenie systemowe, ericksonowskie, korzysta również z paradygmatu poznawczo – behawioralnego.

mgr Michał Ciesielski- psycholog


Współpracujemy z: