Dla pacjenta - porady

Ogólne zasady rejestracji:

 • rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do soboty,
 • gdy do poradni wymagane jest skierowanie, rejestracja może nastapić dopiero po uzyskaniu owego skierowania,
 • pacjent może rejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich,
 • gdy skierowanie jest wymagane, należy oryginał dostarczyć w ciągu 14 dni.

Wymagane dokumenty podczas wizyty:

 • dokument tożsamości,
 • skierowanie wystawione przez lekarza pracującego w ramach umowy z NFZ (jeśli jest wymagane),
 • stosowny dokument potwierdzający przywileje i  uprawnienia,
 • dokumentacja medyczna zgromadzona w czasie choroby oraz dotyczącą choroby przewlekłej, listę przyjmowanych leków.

Dzieci i młodzież do 18 r.ż. na wizytę muszą zgłosić się z opiekunem prawnym.

Obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie rejestracji o rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu.

 

Przygotowanie się do wizyty:

 

 • USG jamy brzusznej - W dniu poprzedzającym badanie zastosować dietę lekkostrawną. W dniu badania USG ostatni lekki posiłek spożyć 5 godzin przed wyznaczonym badaniem.

 

 • USG metodą doppler- ta metoda nie wymaga specjalnego przygotowania. Wyjątek stanowią badania wykonywane przez powłoki brzuszne- tutaj obowiązuje przygotowanie jak do badania USG jamy brzusznej.

 

 • RTG zęba -pacjentka w ciąży ma obiązek poinformowania o tym fakcie lekarza stomatologa.

 


Współpracujemy z: