Dla pacjenta - porady

Ogólne zasady rejestracji:

 • rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do soboty,
 • gdy do poradni wymagane jest skierowanie, rejestracja może nastapić dopiero po uzyskaniu owego skierowania,
 • pacjent może rejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich,
 • gdy skierowanie jest wymagane, należy oryginał dostarczyć w ciągu 14 dni.

Wymagane dokumenty podczas wizyty:

 • dokument tożsamości,
 • skierowanie wystawione przez lekarza pracującego w ramach umowy z NFZ (jeśli jest wymagane),
 • stosowny dokument potwierdzający przywileje i  uprawnienia,
 • dokumentacja medyczna zgromadzona w czasie choroby oraz dotyczącą choroby przewlekłej, listę przyjmowanych leków.

Dzieci i młodzież do 18 r.ż. na wizytę muszą zgłosić się z opiekunem prawnym.

Obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie rejestracji o rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu.

Przygotowanie się do wizyty: 

USG metodą doppler- ta metoda nie wymaga specjalnego przygotowania. Wyjątek stanowią badania wykonywane przez powłoki brzuszne- tutaj obowiązuje przygotowanie jak do badania USG jamy brzusznej.

RTG zęba -pacjentka w ciąży ma obiązek poinformowania o tym fakcie lekarza stomatologa.

Świadczenia udzielane za pomocą środków teleinformatycznych

Procedura udzielania świadczeń za pomocą środków teleinformatycznych zostaje uruchomiona na czas stanu epidemiologicznego, w którym istnieją przeciwskazania do fizycznej wizyty w podmiocie leczniczym, a istnieje wyższa konieczność realizacji wsparcia dla zgłaszających się świadczeniobiorców.

Zasady dotyczące udzielania świadczeń z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych:

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z usługi. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji świadczenia.
 • Administratorem danych osobowych są Gabinety Lekarskie MEDICOR. Informacje dotyczące polityki ochrony danych osobowe można uzyskać poprzez link https://www.medicor-koscian.pl/Polityka-prywatnosci.html
 •  Rejestracja następuje po  przekazaniu podstawowych danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail). 
 •  W celu wypełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO potrzebna jest zgoda na leczenie wraz z weryfikacją danych osobowych.  Można zrealizować w następujący sposób:

a) pobrać na stronie z zakładki „Dokumenty do pobrania“ zgodę na leczenie,          wydrukować, uzupełnić i osobiście dostarczyć do rejestracji Gabinetów Lekarskich MEDICOR. Weryfikacja nastąpi po okazaniu dokumentu tożsamości

b)  pobrać na stronie z zakładki „Dokumenty do pobrania“ zgodę na leczenie, wydrukować, uzupełnić, podpisać  i przekazać za pośrednictwem Messengera (przesłać zdjęcie/skan). Weryfikacja nastąpi po okazaniu dokumentu tożsamości w formie wideorozmowy, w sposób zapewniający jego widoczność

c) zgłosić się osobiście do rejestracji Gabinetów Lekarskich MEDICOR celem wypełnienia zgody na leczenie.

 • Podczas rejestracji zostaje wyznaczona data, godzina oraz zostaje uzgodnione narzędzie teleinformatyczne.
 • Świadczenie podlega uprzedniej weryfikacji statusu ubezpieczonego w systemie eWUŚ
 • Weryfikacja danych odbywa się poprzez podanie:

-imienia, nazwiska, numeru pesel świadczeniobiorcy, a w przypadku osoby poniżej 16 roku życia: imienia, nazwiska oraz numeru pesel przedstawiciela ustawowego lub po okazaniu dokumentu tożsamości w sytuacji korzystania z narzędzia teleinformatycznego wyposażnoego w kamerę.

 • Porada udzielana za pomocą środków teleinformatycznych nie jest nagrywana.
 • Kontakt z lekarzem/psychologiem trwa tyle samo ile konsultacja stacjonarnie w Placówce.
 •  Rozmowa odbywa się w atmosferze spokoju i pełnej dyskrecji.
 •  Lekarz ma możliwość wystawienia recepty w formie elektronicznej.
 • W dniu wizyty należy oczekiwać kontaktu od lekarza.

 

 

 

 


Współpracujemy z: