Psychiatra i psycholog Kościan

Proponujemy interdyscyplinarne leczenie, polegające na współpracy pomiędzy członkami zespołu terapeutycznego.

W poradni przyjmują:

 • psychiatrzy,
 • psycholodzy,
 • psychoterapeuci.

Formy pomocy oferowane w naszej poradni to:

 • konsultacje psychiatryczne,
 • diagnostyka psychologiczna,
 • poradnictwo psychologiczne m.in. dla osób przeżywających trudności:
  • w relacjach interpersonalnych, zawodowych
  • w radzeniu sobie z kryzysem związanym z wiekiem,
  • w zrozumieniu siebie, swoich zachowań, emocji
  • w poradzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi
  • ofiar psychicznej i fizycznej przemocy
 • interwencje kryzysowe,
 • psychoterapia indywidualna krótkoterminowa,
 • psychoterapia indywidualna długoterminowa,
 • psychoterapia grupowa.

Psychoterapia- dla kogo?
Psychoterapia skierowana jest dla osób, które:

 • przeżywają trudności w relacjach z innymi ludźmi,
 • nawiązują niesatysfakcjonujące związki,
 • doświadczają samotności, braku zrozumienia, poczucia wyobcowania,
 • chcą przyjrzeć się swoim wzorcom budowania i funkcjonowania w relacjach,
 • chcą poszerzyć swoje umiejętności interpersonalne,
 • borykają się z nieśmiałością i mają trudności by dzielić się z innymi swoimi uczuciami, doświadczeniami i myślami,
 • chcą się dowiedzieć jak są postrzegane i odbierane przez inne osoby.

Psychiatra zajmuje się leczeniem:

 • zaburzeń nastroju – depresji, dystymii, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych,
 • zaburzeń lękowych (nerwic) np. napadów paniki, fobii, natręctw, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych,
 • zaburzeń związanych za stresem, stratą, żałobą, kryzysem małżeńskim lub rodzinnym,
 • zaburzeń snu, np. bezsenności, lęków nocnych, koszmarów sennych,
 • zaburzeń odżywiania i wizerunku własnego ciała, np. anoreksji, bulimii,
 • przejadania się, związanego z czynnikami psychologicznymi,
 • zaburzeń psychicznych u osób w wieku starszym, np. zespołów otępiennych, choroby Alzheimera,
 • zaburzeń psychotycznych (m.in. schizofrenii, zaburzeń urojeniowych, zaburzeń schizoafektywnych),
 • zaburzeń koncentracji uwagi, zaburzeń pamięci,
 • zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD),
 • uzależnień,
 • zespołów napięcia przedmiesiączkowego,
 • przedmiesiączkowych zaburzeń dysforycznych,
 • zaburzeń związanych z okresem menopauzy, m.in. objawów depresyjnych, objawów somatycznych np. uderzeń gorąca, nocnych potów.


Zespół terapeutyczny:

Lekarze:

 • lek. med. Magdalena Hauser- Michalska- specjalista psychiatra
 • lek. med. Daria Kasińska- specjalista psychiatra
 • lek. med. Mirosław Ptak- specjalista psychiatra
 • lek. med. Tobiasz Ratajczak- specjalista psychiatra

Terapeuci:

mgr Anna Grobelna- psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła czteroletnią szkołę psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Marika Krysiak- psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła Studium Psychoterapii, Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, kurs Terapii Par, a także Podyplomowe Studium z zakresu Pomocy Psychologicznej w dziedzinie seksuologii.
Zajmuje się pracą terapeutyczną z osobami dorosłymi i młodzieżą znajdującymi się w sytuacji kryzysowej, doświadczają nagłych i trudnych zdarzeń, z którymi nie mogą sobie poradzić, a także doświadczają poczucia braku satysfakcji z życia, mają trudności w nawiązywaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu związków emocjonalnych, czują się osamotnieni i niezrozumienu przez innych itp.

mgr Leszek Kubicki - psycholog, certyfikowany Trener ART

Ukończył szkolenie w zakresie profilaktyki przemocy metodą Treningu Zastępowania Agresji w Szkole Profilaktyki Uzależnień. Ukończył również Studia Podyplomowe SWPS SOPOT- „Psychologia Sportu”.

Dr n. biol. Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak- specjalista psycholog kliniczny, psychoonkolog

Doświadczenie kliniczne zdobywała w pracy z pacjentami w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie, Wielkopolskim Centrum Onkologii, Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym UM w Poznaniu, w Poradniach Zdrowia Psychicznego. Ukończyła szkolenia dla psychologów w zakresie pracy z osobami: w żałobie, trudnościami i niepowodzeniami w dziedzinie prokreacji, chorobie nowotworowej, perinatalnej opieki paliatywnej, w żałobie, kryzysie psychicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów. 

mgr Dorota Jadwiga Szmatuła- psycholog, psychoterapeuta

Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kwalifikacje potwierdzone przez:

 • Certyfikat Psychoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt (PTPG)
 • Europejski Certyfikat Psychoterapeuty wydany przez European Association for Gestalt Therapy (EAGT)
 • Certyfikat Psychoterapeuty i Trenera dla dzieci, młodzieży i rodziców wydany przez Instytut Terapii Gestalt w Krakowie.
 • Certyfikat Psychoterapeuty dla dorosłych wydany przez Instytut Terapii Gestalt w Krakowie.

 mgr Małgorzata Ławniczak- psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta

Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie (cert. nr 225) oraz certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie (cert. nr 66). Jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia oraz absolwentką studiów podyplomowych w Warszawie z zakresu wychowania seksualnego, a także Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Posiada praktykę i doświadczenie zawodowe w pracy z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Umiejętności z zakresu diagnostyki i psychoterapii uzyskiwała pracując zarówno na szpitalnych oddziałach psychiatrycznych, chorób somatycznych, w poradni zdrowia psychicznego oraz praktyce prywatnej. Systematycznie uczestniczy w licznych szkoleniach, sympozjach i międzynarodowych konferencjach naukowych stale poszerzając swoją wiedzę i rozwijając warsztat pracy. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

mgr Joanna Kubicka- pedagog, certyfikowany psychoterapeuta EAP

Jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz czteroletniego Podyplomowego Kursu Psychoterapii. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty oraz spełnia wymagania do posiadania Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego ( w trakcie certyfikacji). Umiejętności doskonaliła podczas szkoleń z cyklu Terapii Rodzin oraz szkoleń dotyczących psychoterapii dzieci i młodzieży organizowanych przez Polski Instytut Ericksonowski. Posiada kilkunastoletnią praktykę w pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Dziennych Oddziałach Psychiatrycznych, Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień, w Klinice Nerwic w Warszawie oraz w Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie. Przez kilkanaście lat pełniła funkcję kuratora społecznego w pionie rodzinnym. Oferuje terapie indywidualną w przypadku osób dorosłych. Przyjmuje dzieci w wieku szkolnym i młodzież, do współpracy zapraszając rodziców. W pracy integruje podejście systemowe, ericksonowskie i egzystencjalne.

mgr Patrycja Kubasik - psycholog, psychoterapeuta

mgr Wiktoria Karwat- psycholog

Ukończyła 5 letnie studia wyższe z psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską z zakresu seksuologii obroniła pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Beisert. Ukończyła również 2,5 letnie studia podyplomowe ,,Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia" (UAM w Poznaniu), oraz roczne studia podyplomowe "Psychosomatyka i Somatopsychologia" (SWPS). Doświadczenie z diagnozy psychoseksualnej zdobywała w Poznańskim Centrum Psychodynamicznym. Od 2022 r. uczestniczy w szkoleniu z zakresu psychoterapii w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). Aktualnie jest w trakcie procesu uzyskiwania Certyfikatu Seksuologa Klinicznego, nadawanego przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.

 

Świadczenia wykonywane są w ramach kontraktu z NFZ (psycholog- przyjęcia na podstawie skierowania do Poradni Zdrowia Psychicznego, do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie) oraz komercyjnie.

 


Współpracujemy z: