Psychiatra i psycholog

Uwaga!!!
W związku z sytuacją epidemiologiczną, zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, wprowadzone zostały konsultacje lekarskie, porady psychologiczne oraz sesje psychoterapii indywidualnej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych (ustalany indywidualnie z Pacjentem). 
Konsultacje/ porady/ sesje online dedykowane są dla pacjentów w ramach NFZ oraz prywatnie. Więcej informacji dotyczących wizyt online prywatnych tutaj

Proponujemy interdyscyplinarne leczenie, polegające na współpracy pomiędzy członkami zespołu terapeutycznego.

W poradni przyjmują:

 • psychiatrzy,
 • psycholodzy,
 • psychoterapeuci.

Formy pomocy oferowane w naszej poradni to:

 • konsultacje psychiatryczne,
 • diagnostyka psychologiczna,
 • poradnictwo psychologiczne m.in. dla osób przeżywających trudności:
  • w relacjach interpersonalnych, zawodowych
  • w radzeniu sobie z kryzysem związanym z wiekiem,
  • w zrozumieniu siebie, swoich zachowań, emocji
  • w poradzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi
  • ofiar psychicznej i fizycznej przemocy
 • interwencje kryzysowe,
 • psychoterapia indywidualna krótkoterminowa,
 • psychoterapia indywidualna długoterminowa,
 • psychoterapia grupowa.

Psychoterapia- dla kogo?
Psychoterapia skierowana jest dla osób, które:

 • przeżywają trudności w relacjach z innymi ludźmi,
 • nawiązują niesatysfakcjonujące związki,
 • doświadczają samotności, braku zrozumienia, poczucia wyobcowania,
 • chcą przyjrzeć się swoim wzorcom budowania i funkcjonowania w relacjach,
 • chcą poszerzyć swoje umiejętności interpersonalne,
 • borykają się z nieśmiałością i mają trudności by dzielić się z innymi swoimi uczuciami, doświadczeniami i myślami,
 • chcą się dowiedzieć jak są postrzegane i odbierane przez inne osoby.

 

Psychiatra zajmuje się leczeniem:

 • zaburzeń nastroju – depresji, dystymii, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych,
 • zaburzeń lękowych (nerwic) np. napadów paniki, fobii, natręctw, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych,
 • zaburzeń związanych za stresem, stratą, żałobą, kryzysem małżeńskim lub rodzinnym,
 • zaburzeń snu, np. bezsenności, lęków nocnych, koszmarów sennych,
 • zaburzeń odżywiania i wizerunku własnego ciała, np. anoreksji, bulimii,
 • przejadania się, związanego z czynnikami psychologicznymi,
 • zaburzeń psychicznych u osób w wieku starszym, np. zespołów otępiennych, choroby Alzheimera,
 • zaburzeń psychotycznych (m.in. schizofrenii, zaburzeń urojeniowych, zaburzeń schizoafektywnych),
 • zaburzeń koncentracji uwagi, zaburzeń pamięci,
 • uzależnień,
 • zespołów napięcia przedmiesiączkowego,
 • przedmiesiączkowych zaburzeń dysforycznych,
 • zaburzeń związanych z okresem menopauzy, m.in. objawów depresyjnych, objawów somatycznych np. uderzeń gorąca, nocnych potów.


Zespół terapeutyczny:

Lekarze:

lek. med. Magdalena Hauser-Michalska - specjalista psychiatra

lek. med. Daria Kasińska - specjalista psychiatra

lek. med. Mirosław Ptak - specjalista psychiatra

 

Terapeuci:

 

Mgr Weronika Chruszczyńska - psycholog, psychoterapeuta

Magister psychologii, w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (placówka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne); regularnie uczestniczy także w innych szkoleniach oraz konferencjach naukowych. Swoją pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji. W poradni pracuje indywidualnie, z osobami dorosłymi, które doświadczają cierpienia lub są zaniepokojone jakimś aspektem swojego funkcjonowania.

Mgr Anna Grobelna - psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła czteroletnią szkołę psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Mgr Marika Krysiak - psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła czteroletnie Studium Psychoterapii i dwuletnią Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz dwuletni kurs Terapii Par, a także Podyplomowe Studium z zakresu Pomocy Psychologicznej w dziedzinie seksuologii.
Zajmuje się pracą terapeutyczną z osobami dorosłymi i młodzieżą, które znajdują się w sytuacji kryzysowej, doświadczają nagłych i trudnych zdarzeń, z którymi nie mogą sobie poradzić, a także doświadczają poczucia braku satysfakcji z życia, mają trudności w nawiązywaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu związków emocjonalnych, czują się osamotnione i niezrozumiane przez innych, są w konflikcie lub w sytuacji rozstania, odczuwają nastrój depresyjny, cierpią na nerwice, zaburzenia lękowe, mają problemy seksuologiczne.

Mgr Leszek Kubicki - psycholog, certyfikowany Trener ART

Ukończył szkolenie w zakresie profilaktyki przemocy metodą Treningu Zastępowania Agresji w Szkole Profilaktyki Uzależnień. Ukończył również Studia Podyplomowe SWPS SOPOT- „Psychologia Sportu”.

 

mgr Marta Szarszewska - psycholog, psychoterapeuta w trakcie uzyskania certyfikatu

 Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie 4-letniego Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie rekomendowanym przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi.

Dr n. biol. Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak - specjalista psycholog kliniczny, psychoonkolog

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego, przy ul. Polnej w Poznaniu , m.in. w pomocy pacjentkom po niepowodzeniach położniczych.

Mgr Dorota Jadwiga Szmatuła - psycholog, psychoterapeuta

Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.Kwalifikacje potwierdzone przez:

 • Certyfikat Psychoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt (PTPG)
 • Europejski Certyfikat Psychoterapeuty wydany przez European Association for Gestalt Therapy (EAGT)
 • Certyfikat Psychoterapeuty i Trenera dla dzieci, młodzieży i rodziców wydany przez Instytut Terapii Gestalt w Krakowie.
 • Certyfikat Psychoterapeuty dla dorosłych wydany przez Instytut Terapii Gestalt w Krakowie.
 

 mgr Małgorzata Ławniczak - psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta

psycholog kliniczny z niemal 20-letnią praktyką, certyfikowany psychoterapeuta posiadający dwa certyfikaty nadane przez odrębne i niezależne towarzystwa – certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie (cert. nr 225) oraz certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie (cert. nr 66), absolwent Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia oraz studiów podyplomowych w Warszawie z zakresu wychowania seksualnego prowadzonych pod kierownictwem prof. Lwa Starowicza, a także Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Praktyka i doświadczenie zawodowe w pracy z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Umiejętności z zakresu diagnostyki i psychoterapii uzyskiwała pracując zarówno na szpitalnych oddziałach psychiatrycznych, chorób somatycznych, w poradni zdrowia psychicznego oraz praktyce prywatnej. Systematycznie uczestniczy w licznych szkoleniach, sympozjach i międzynarodowych konferencjach naukowych stale poszerzając swoją wiedzę i rozwijając warsztat pracy. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

mgr Karolina Maniewska - terapeuta w trakcie uzyskania certyfikatu, terapia małżeńska

absolwentka psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie certyfikatu psychoterapeuty i doradcy systemowego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej – zrealizowała ponad 1000 godzin szkoleniowych teoretyczno- warsztatowych, doświadczeń własnych i superwizji oraz pracy w małych grupach, w tym z zakresu terapii par: Komunikacja afektywna w terapii systemowej rodzin i par oraz Terapia par z długotrwałymi problemami wg White’a: związki symetryczne i komplementarne w fazie kryzysu, zaburzenia równowagi między bliskością dystansem.

Od lat prowadzi terapię małżeńską, której spotkania cieszą się ogromnym zainteresowaniem pacjentów i odbierane są jako skuteczna forma pomocy koncentrująca się na rozwiązaniach, bazowaniu na mocnych stronach relacji, określaniu oczekiwań i potrzeb, zadaniach, których celem jest doświadczanie bliskości w związkach. 

 

 

Świadczenia wykonywane są w ramach kontraktu z NFZ( psycholog- przyjęcia na podstawie skierowania do poradni zdrowia psychicznego, do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie) oraz komercyjnie.

 


Współpracujemy z: