Alergologia

lek. med. Stanisław Trąpczyński - specjalista alergolog, specjalista otolaryngolog. Pracuje w Szpitalu w Puszczykowie na Oddziale Otolaryngologicznym.

 

Zakres działalności  - konsultacje alergologiczne w pełnym zakresie:

  • diagnostyka i leczenie chorób alergologicznych i układu oddechowego,
  • diagnostyka i leczenie przewlekłych chorób górnych dróg oddechowych,
  • diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej,
  • diagnostyka i leczenie alergii i reakcji uczuleniowych,
  • diagnostyka i leczenie innych chorób układu pokarmowego-alergie pokarmowego,
  • przeprowadzenie testów skórnych z alergenami wziewnymi i pokarmowymi,
  • leczenie uodporniające,
  • indywidualne ustalanie terapii inhalacyjnej,
  • indywidualne opracowywanie diet diagnostyczno-leczniczych w przypadku alergii pokarmowej.

Świadczenia wykonywane są komercyjnie.

 

 

 

 


Współpracujemy z: